Bijzondere bebouwing

  1. Poaskearls in Ootmarsum

    Poaskearls in Ootmarsum

    Bij de hoofdingang van de rooms-katholieke kerk in Ootmarsum staat een beeld van de poaskearls. De Twentsche Damastfabriek schonk de stad dit kunstwerk in 1989.