Routes en paden

  1. Doodrecht

    Doodrecht

    Oldenzaalsestraat/Hengelosestraat (oude weg van Hengelo naar Oldenzaal), Hengelo

  2. Kerkenpad Rossum

    Kerkenpad Rossum

    In 1850 was zesennegentig procent van de bevolking van de gemeente Weerselo rooms-katholiek. Er was een kleine hervormde enclave in het Stift, maar op de meeste bewoners hebben de godsdiensthervormingen van Luther en Calvijn weinig indruk gemaakt. Ook twee donkere eeuwen (de zeventiende en de achttiende) van onderdrukking en schuilkerken hebben daar geen verandering in gebracht.